https://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300083373165!3152.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300082110164!3114.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300076560078!3113.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300066873299!3112.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300061265793!3082.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300055338074!3077.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15486854203827!3157.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.