https://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300107947042!3110.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15504885750204!3163.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300098959747!3092.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300096861043!3109.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300095313449!3108.htmlsshttps://filharmonia-slaska.eu/koncert-15529063104074!3170.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300092039753!3091.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15476482829170!3158.htmlsshttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300087201198!3125.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300083373165!3152.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15300082110164!3114.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.