PL |  EN

2012 Sierpień

W sierpniu 2012 roku generalny wykonawca – Mostostal Warszawa SA – w budynku istniejącym położył płytę fundamentową w obrębie estrady, wykonał kanały instalacyjne w piwnicy, kontynuował roboty torkretowe w piwnicy i na parterze oraz wzmocnił strop nad pierwszym piętrem. W części dobudowanej zakończył tynkowanie ścian, kontynuował wykonywanie posadzek oraz przygotował podłoże pod wykładziny poziomu I i II. Kontynuował roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz elektryczne.

Całkowita wartość netto robót wykonanych w sierpniu 2012 roku wyniosła 911 546,31 zł.

W dniach 01, 08 i 29 sierpnia 2012 roku odbyły się rady techniczne na terenie budowy.

Dnia 31.08.2012 firma PPU Agrocom sp. z o. o. przekazała projekt zamienny kotłowni.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.