PL |  EN

2013 Styczeń

W istniejącym budynku kontynuowano roboty w obrębie dachu i patio, robiono posadzki i izolacje poziome oraz ślusarkę. Kontynuowano prace instalacyjne w całym obiekcie. 9, 16, 23 i 30 stycznia 2013 roku odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem wykonawcy, projektanta, inżyniera kontraktu i inwestora.

Zatwierdzano m.in. kamień, płytki i kolorystykę ścian, przy obecności przedstawicielki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Generalny wykonawca poinformował o wystąpieniu robót dodatkowych (zamówień dodatkowych). Z firmą Schuke BerlinerOrgelbauwerkstatt GmbH negocjowano nowe terminy i warunki montażu (5 – 31.8.2013 roku) i intonacji (30.9 – 17.11.2013 r.) organów, aby zdążyć z ich finalizacją przed końcem projektu.

Złożono w Wydziale Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego częściowy program rzeczowo-finansowy projektu, będący podstawą do podpisania umowy dotacji dla projektu na 2013 r. 31 stycznia wysłano do WWPE wniosek o płatność, rozliczający zaliczkę z 3 października 2012 r. Tego samego dnia Filharmonia Śląska otrzymała protokół z kontroli przeprowadzonej od 27 września do 23 listopada 2012 roku przez Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.